Voľby

Zobrazenie:
voľby

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/vo%C4%BEby%20ep%202019.pdf

Informácia pre voliča 2018

31.07.2018

Informácia pre voliča 2018
Informácia pre voliča pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre rok 2018 http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/vo%C4%BEby%202018.pdf...Viac

Informácia pre voliča 2018

17.08.2018

Informácia pre voliča 2018
http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/Vo%C4%BEby%20do%20OSO.pdf...Viac

Informácia pre voliča 2018

30.08.2018

Informácia pre voliča 2018
www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/vo%C4%BEby%202018.pdf...Viac

Výsledky volieb do samosprávy

15.11.2018

Výsledky volieb do samosprávy
http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/vo%C4%BEby-%202018.pdf...Viac

Informácia pre voliča 2019

31.01.2019

Informácia pre voliča 2019
Informácia pre voliča pre voľby prezidenta SR 2019 http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/vo%C4%BEby%20prezidenta.pdft...Viac
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com