Voľby

Zobrazenie:

Informácia pre voliča 2018

Informácia pre voliča 2018

Informácia pre voliča pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre rok 2018 http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/vo%C4%BEby%202018.pdf ... Viac

Informácia pre voliča 2018

Informácia pre voliča 2018

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/Vo%C4%BEby%20do%20OSO.pdf ... Viac

Informácia pre voliča 2018

Informácia pre voliča 2018

www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/vo%C4%BEby%202018.pdf ... Viac

Výsledky volieb do samosprávy

Výsledky volieb do samosprávy

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/vo%C4%BEby-%202018.pdf ... Viac

Informácia pre voliča 2019

Informácia pre voliča 2019

Informácia pre voliča pre voľby prezidenta SR 2019 http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/vo%C4%BEby%20prezidenta.pdft ... Viac

voľby

voľby

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/vo%C4%BEby%20ep%202019.pdf ... Viac

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com