Pozvánky

Pozvánka  Image

Pozvánka pri príležitosti "Dňa matiek".

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/pozv%C3%A1nka%20de%C5%88%20matiek.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com