Pozvánky

Pozvánka na Deň Veľkorevišťanov 

Pozvánka na Deň Veľkorevišťanov

Tu vložte http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/zmluvy/De%C5%88_Ve%C4%BEkorevi%C5%A1%C5%A5anov.pdfsvoj text

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com