Pozvánky

Deň Veľkorevišťanov 

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozýva na Deň Veľkorevišťanov.

Pozvánka na Deň Veľkorevišťanovhttp://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/pdf/Den-Velkorevistanov.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com