Cirkvi v obci


Rímsko-katolícky kostol, filiálka Veľké Revištia

Rímsko-katolícky kostol je filiálkou farnosti Úbrež. Kostol vo Veľkých Revištiach je zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a základný kameň bol posvätený 7.júla 1968. Po ukončení stavby bol tento kostol požehnaný duchovným otcom Jozefom Štofejom dňa 26.augusta 1972. Oltár bol konsekrovaný arcibiskupom Alojzom Tkáčom 1.júna 1997. Primičnú omšu v júni 1974 v kostole celebroval ThDr.Lic.Gabriel Ragán a v júni 2007 salezián Milan Janák, ktorí pochádzajú z Blatných Revíšť.

Farnosť Úbrež má vlastnú webovú stránku ubrež.fara@sk

Farári pôsobiaci v našom kostole :

Jozef Štofej (1963 – 2002)
Mgr. Patrik Krajník (2002 - 2013)
Mgr. Radoslav Krenický (2013 - 2020)

Mgr. Miroslav Marcin (2020 -


Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Je to barokovo-klasicistický kostol. Bol postavený v rokoch 1843 – 1844 namiesto starého dreveného kostola z roku 1794. Po druhej svetovej vojne, v roku 1952, bol kostol obnovený. Priestor kostolnej lode má polygonálny uzáver, pôvodne krytý rovným dreveným pomaľovaným stropom, ktorého ľudové maľby pochádzali z roku 1850. Dnešná oválna klenba je z obdobia po roku 1953. Najnovšia generálna oprava kostola sa uskutočnila v rokoch 2008 – 2010, za čo veľmi ďakujeme Pánovi.

Farári pôsobiaci v tomto kostole:

Rácz Jozef
Kolesár Ján
Halás Juraj
Kudroč Juraj
Mikloš Juraj
Semjan Ján
Hamari Marián
Danuška Hudáková
 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com