Zverejňovanie

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie ponuky na audítorskú činnosť
Výzva na predloženie ponuky na audítorskú činnosť s návrhom zmluvy
Dátum pridania:
2015-06-12
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com