Zverejňovanie

Obecné zastupiteľstvo

OZ 19.12.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2020-01-15
OZ 11.12.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2020-01-10
OZ 11.9.2019
zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2019-10-10
OZ 5.9.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2019-10-02
OZ 12.6.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2019-07-01
OZ 12.6.2019
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
Dátum pridania:
2019-06-05
OZ 13.3.2019
Pozvánka na OZ
Dátum pridania:
2019-04-01
OZ 13.3.2019
Zápisnica z OZ
Dátum pridania:
2019-04-01
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com