Pozvánky

Pozvánka 

Obec Veľké Revištia a DHZ Vás pozývajú na "Májovú vatru" - miestna časť Gajdoš

//www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/m%C3%A1jova%20vatra.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com