Pozvánky

Pozvánka 

Zvyky a tradície Veľkej noci

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/VE%C4%BDK%C3%81%20NOC.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com