Pozvánky

Pozvánka  Image

Október - Mesiac úcty k starším

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/pozv%C3%A1nka%20JD.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com