Pozvánky

Pozvánka 

Pozvánka na 17. ročník kultúrno-športového podujatia "Deň Veľkorevišťanov"

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/DVR%202019.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com