Pozvánky

Pozvánka 

Pozvánka na zápis do Materskej školy v šk. roku 2019/2020

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/z%C3%A1pis%20do%20m%C5%A1.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com