Oznamy

Rozhodnutie o zastavení UK 

Rozhodnutie o zastavení územného konania na stavbu Veľké Revištia - Vonkajší rozvod internetu, líniová stavba.

Tu vložte svoj texthttp://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/Rozh_o_zastav_UK_inter.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com