Oznamy

Oznam 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/oznam.pdfext

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com