Oznamy

Oznam 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/fotogaleria/Ozn%C3%A1menie%20o%20za%C4%8Dat%C3%AD%20%C3%BAzemn%C3%A9ho%20konania...pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com