Oznamy

Oznam 

Samosčítanie a asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/oznam%20o%20s%C4%8D%C3%ADtan%C3%AD.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com