Oznamy

Oznam 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/S%C4%8D%C3%ADtanie%20obyvate%C4%BEov.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com