Oznamy

Oznam 

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/m%C5%A1%20usmernenie.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com