Oznamy

Oznam 

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%A9%20stanovisko.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com