Oznamy

Oznam 

VSD - výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/VSD%20-%20V%C3%BDzva%20na%20vykonanie%20v%C3%BDrubu.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com