Oznamy

Oznam 

"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja"

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Oznamenie_o_strategickom_dokumente_maj2020.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com