Oznamy

Oznam 

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - informácia o verejnom prerokovaní.

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Pl%C3%A1n%20udr%C5%BEate%C4%BEnej%20mobility....-inform%C3%A1cia.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com