Oznamy

Oznam 

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Strategick%C3%BD%20dokument.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com