Oznamy

Oznam 

Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance.

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Ozn%C3%A1menie%20-%20optick%C3%A1%20trasa.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com