Oznamy

Oznam 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/o%C5%A1%C3%ADpane-usmernenie.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com