Oznamy

Oznam - usmernenie COVID-19 

Úrad verejného zdravotníctva SR

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/%C3%9Arad%20verej.zdra.-covid-19.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com