Oznamy

Oznam ohľadom cintorína 

Oznam ohľadom nájomných zmlúv na hrobové miesta na pohrebiskách v obcí

Oznam o nájomných zmluvach na hrobové miesta

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com