Oznamy

Oznam - COVID-19 

Oznam o zriadení odberového miesta v Sobranciach

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/Oznam%20o%20zriaden%C3%AD%20OM%20v%20Sobranciach.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com