Oznamy

Oznam - COVID-19 

Celoplošné testovanie

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/celoplo%C5%A1n%C3%A9%20testovanie%20-%20postup.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com