Oznamy

Oznam - COVID-19 

Usmernenie od 24.10.2020

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/usmernenie%20od%2024.10.2020.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com