Oznamy

COVID-19 

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/COVID-19.pdf

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com