Aktuality

Oznam 

Deň Veľkorevišťanov

http://www.velkerevistia.sk/admin/pic/pictures/obrazky/DVR%203.8..pdfxt

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com