Aktuality, oznamy, novinky

2021

13.05.2021 - Oznam

Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

13.05.2021 - Oznam

Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

26.03.2021 - Oznam

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

26.03.2021 - Oznam

Samosčítanie a asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov

18.03.2021 - Oznam

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

13.03.2021 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

13.03.2021 - Oznam - COVID-19

COVID-19 testovanie v obci

15.02.2021 - Oznam

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

20.01.2021 - Oznam - usmernenie COVID-19

COVID-19 testovanie v obci

2020

18.12.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

COVID-19

03.12.2020 - Oznam

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

25.11.2020 - Oznam - COVID-19

Zmena odberového miesta v Sobranciach

19.11.2020 - Oznam - COVID-19

Oznam o zriadení odberového miesta v Sobranciach

19.11.2020 - Oznam

Zber jedlých olejov

24.10.2020 - Oznam - COVID-19

Usmernenie od 24.10.2020

24.10.2020 - Oznam - COVID-19

Celoplošné testovanie

23.10.2020 - Pozvánka

"Ješeň u Revišťoch"

19.10.2020 - Oznam - COVID-19

Opatrenia

12.10.2020 - Oznam

Povodňový plán Obce Veľké Revištia - aktualizácia 2020.

12.10.2020 - Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente

09.10.2020 - Oznam - COVID-19

Opatrenia

18.09.2020 - Oznam

Vývoz nebezpečného odpadu.

27.08.2020 - Oznam

Rozsah hodnotenia - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027".

27.08.2020 - Oznam

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

02.07.2020 - Oznam

VZN obce Veľké Revištia č.1/2020 o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce pre k.ú. Veľké Revištia

01.07.2020 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - oznam

01.07.2020 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

25.06.2020 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

25.06.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

usmernenie COVID-19

15.06.2020 - Oznam

VSD - výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

15.06.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

Opatrenie UVZSR

09.06.2020 - Oznam

Návrh VZN Obce Veľké Revištia č.1/2020 o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce pre k.ú. Fekišovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti spoločného Územného plánu obcí Veľké Revi

03.06.2020 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

18.05.2020 - Oznam

Oznam o strategickom dokumente

18.05.2020 - Oznam

"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja"

30.04.2020 - Oznam

Oznam o prijatí dieťaťa do Materskej školy

23.04.2020 - COVID-19

COVID-19 opatrenia

23.04.2020 - COVID-19

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

30.03.2020 - Oznam

Základná škola Veľké Revištia - Zápis do 1.ročníka

27.03.2020 - Oznam

Vývoz nebezpečného odpadu

25.03.2020 - Oznam - COVID-19

Aktuálne informácie

16.03.2020 - Oznam - COVID-19

Obecný úrad - stránkové hodiny

13.03.2020 - Oznam - COVID-19

Pozastavenie prevádzky ZŠ a MŠ

12.03.2020 - Oznam - COVID-19

Mimoriadna situácia na území SR

10.03.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR

10.03.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

09.03.2020 - Oznam - usmernenie COVID-19

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

04.03.2020 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13.02.2020 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - informácia o verejnom prerokovaní.

10.02.2020 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

03.02.2020 - Oznam

Oznámenie o opakovanom prerokovaní Návrhu spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce http://boskov.sk/?page_id=1960

24.01.2020 - Oznam

VSD - Prerušenie distribúcie elektriny

14.01.2020 - Oznam

Nahlásenie zmeny v DzN

14.01.2020 - Oznam

Vývoz TKO

2019

30.12.2019 - Pozvánka

Nový rok 2020

23.12.2019 - Pozvánka

Pozvánka na Vianočný program

18.12.2019 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

09.12.2019 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Revištia

06.11.2019 - Oznam

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča

25.10.2019 - Oznam

VSD - prerušenie distribúcie elektriny.

16.10.2019 - Pozvánka

"Ješeň u Reviščoch"

16.10.2019 - Pozvánka

Október - Mesiac úcty k starším

03.10.2019 - Pozvánka

Pozvánka na "Podvihorlatsko-zemplínsky superpohár".

25.09.2019 - Oznam

Rozhodnutie - predĺženie platnosti územného rozhodnutia. Sobrance - revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55, na pozemku parc.č. KN C 483/1, katastrálne územie Sobrance.

13.09.2019 - Oznam

Európsky týždeň mobility

12.09.2019 - Oznam

Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č.138/1991 Z.z.

11.09.2019 - Oznam

Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance.

10.09.2019 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

03.09.2019 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

30.08.2019 - Pozvánka

Posedenie dôchodcov

23.08.2019 - Oznam

Príprava nového cestovného poriadku

21.08.2019 - Oznam

Vývoz nebezpečného odpadu

23.07.2019 - Pozvánka

Pozvánka na 17. ročník kultúrno-športového podujatia "Deň Veľkorevišťanov"

22.07.2019 - Oznam

Informácie pre chovateľov psov

03.07.2019 - Oznam

Deň Veľkorevišťanov

24.06.2019 - Oznam

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

19.06.2019 - Pozvánka

Pozvánka na 10.ročník súťaže hasičských družstiev o Pohár starostu obce Veľké Revištia

13.06.2019 - Pozvánka

Jednota dôchodcov - Výlet do Thermalparku Zemplínska Šírava

17.05.2019 - Pozvánka

Pozvánka pri príležitosti "Dňa matiek".

17.05.2019 - Pozvánka

Medzinárodný deň deti

02.05.2019 - Pozvánka

Pozvánka na "májovú vatru"

30.04.2019 - Pozvánka

Pozvánka na zápis do Materskej školy v šk. roku 2019/2020

24.04.2019 - Pozvánka

Stavanie Mája

02.04.2019 - Oznam

Základná škola Veľké Revištia - Zápis do 1. ročníka

26.03.2019 - Oznam

Delegovanie do volebných komisií

11.03.2019 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

07.03.2019 - Oznam

VSD - prerušenie distribúcie elektriny

06.03.2019 - Oznam

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019

08.02.2019 - Pozvánka

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu členov Jednoty dôchodcov Veľké Revištia

08.02.2019 - Pozvánka

Pozvánka na fašiangový karneval

31.01.2019 - Oznam

Delegovanie do volebných komisií

31.01.2019 - Oznam

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

25.01.2019 - Oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

24.01.2019 - Oznam

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácia pre voliča

22.01.2019 - Oznam

Oporný a vytýčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia s.r.o. - 67524/SOVER Veľké Revištia.

03.01.2019 - Oznam

Oznam o poskytnutí dotácie

2018

28.12.2018 - Pozvánka

Silvester

20.12.2018 - Pozvánka

Slávnostné uvítanie detí do života obce

19.12.2018 - Oznam

Vývoz komunálneho odpadu - zmena

12.12.2018 - Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

07.12.2018 - Oznam

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona

29.11.2018 - Pozvánka

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

04.10.2018 - Pozvánka

Pozvánka pri príležitosti Úcty k starším

03.10.2018 - Pozvánka

"JeŠeň u Reviščoch"

20.08.2018 - Oznam

Príprava nového cestovného poriadku - informácia

06.08.2018 - Rozhodnutie o zastavení UK

Rozhodnutie o zastavení územného konania na stavbu Veľké Revištia - Vonkajší rozvod internetu, líniová stavba.

30.07.2018 - Pozvánka

Pozvánka na 16.ročník kultúrno-športového podujatia "Deň Veľkorevišťanov"

20.06.2018 - Oznam

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

23.05.2018 - Pozvánka

Obec Veľké Revištia Vás pozýva na oslavu Dňa detí....

14.05.2018 - Pozvánka

Obec Veľké Revištia a Jednota dôchodcov Vás pozývajú na príjemné popoludnie pri príležitosti "Dňa matiek"

02.05.2018 - Pozvánka

Obec Veľké Revištia a DHZ Vás pozývajú na "Májovú vatru" - miestna časť Gajdoš

24.04.2018 - Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania "VEĽKÉ REVIŠTIA - Vonkajší rozvod internetu a TV Dátum zverjenia

17.04.2018 - Pozvánka

Pozvánka na slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ.

16.04.2018 - Oznam

Oznám o prerokovaní návrhu ÚPO Veľké Revištia a Fekišovce

16.04.2018 - Pozvánka

Pozvánka "Stavanie Mája"

16.04.2018 - Návrh riešenia ÚPO

Návrh riešenia spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce

16.04.2018 - Návrh riešenia spoločného územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce

29.03.2018 - Aktuality

Veľká noc 2018

26.03.2018 - Oznam

Vývoz komunálneho odpadu - zmena.

21.03.2018 - Pozvánka

Zvyky a tradície Veľkej noci

14.03.2018 - Oznam

"Diaľnica D1 Pozdišovce - Št.hranica SR/UA

09.03.2018 - Oznam

Oznámenie o začatí konania s pozvánkou ohľadom výrubu drevín

07.02.2018 - Oznamy

Správne konanie

05.02.2018 - Oznamy

RIÚS

30.01.2018 - Oznamy

Výberové konanie

30.01.2018 - Fašiangový karneval

Pozvánka na Fašiangový karneval

30.01.2018 - Výročna schôdza JD

Výročná schôdza JD

11.01.2018 - Oznamy

Oznam - dane

09.01.2018 - Oznamy

Diaľnica D1 Pozdišovce, št. hranica SR/UA

2017

27.12.2017 - Silvester

Silvester

29.11.2017 - Mikuláš

Mikuláš 2017

27.07.2017 - Pozvánka Deň Veľkých Revíšť

Pozvánka na Deň Veľkých Revíšť

30.05.2017 - Výberové konanie

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

27.02.2017 - Zadanie Pre UPN čistopís

Zadanie pre vypracovanie spoločného Územného plánu obcí Veľké Revištia a Fekišovce

13.01.2017 - Oznamenie o prerokovaní zadania spoločného ÚPD

Oznámenie verejnosti o prerokovaní zadania spoločného ÚPD obcí Veľké Revištia a Fekišovce

13.01.2017 - Zadanie pre vypracovanie ÚPN

Zadanie pre vypracovanie ÚPN Obce Veľké Revištia

2016

12.12.2016 - Oznamenie o začati obstaravania ÚPN

Oznámenie o začatí obstarávania spoločného Územného plánu obce Veľké Revištia a Fekišovce

16.11.2016 - Pozvánka pri príležitosti Úcty k starším

Pozvánka pri príležitosti Úcty k starším

08.09.2016 - Oznam Arriva

Oznam Arriva

08.09.2016 - Oznam Arriva

Príprava nového cestovného poriadku

27.07.2016 - Pozvánka na Deň Veľkorevišťanov

Pozvánka na Deň Veľkorevišťanov

27.07.2016 - Varenie guľašu

Varenie guľašu

04.07.2016 - Pozvánka na Deň Veľkorevišťanov

Pozvánka na Deň Veľkorevišťanov

01.07.2016 - Pozvánka na Deň Veľkorevišťanov

Pozvánka na Deň Veľkorevišťanov

20.06.2016 - Pozvánka na spoločné posedenie dôchodcov

Pozvánka na spoločné posedenie dôchodcov

25.05.2016 - Pozvánka na MDD

Pozvánka na MDD

27.04.2016 - Pozvánka

Pozvánka na Stavanie mája

16.03.2016 - Výruv drevín 52/2016

Oznámenie o začatí jonania na výrub drevín 52/2016

15.03.2016 - Výrub drevín 48/2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 48/2016

09.03.2016 - Prerušenia distribúcie elektriny

VSD oznamuje občanom obce, že bude prerušená distribúcia elektriny 21.03.2016

09.03.2016 - Prerušenie distribúcie elektriny

VSD oznamuje občanom obce, že bude prerušená distribúcia elektriny 22.03.2016

2015

21.10.2015 - mesiac úcty k starším

Pozvánka mesiac úcty k starším

31.07.2015 - Deň Veľkorevišťanov

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozýva na Deň Veľkorevišťanov.

31.07.2015 - Súťaž vo varení guľašu

Výzva na zapojenie sa do súťaže vo varení guľašu.

09.07.2015 - Prerušenie distribúcie elektriny

VSD oznamuje občanom obce, že bude prerušená distribúcia elektriny

26.05.2015 - Pozvánka MDD

Obec Veľké Revištia, Základná škola a Materská škola Vás pozývajú na MDD

20.05.2015 - Oznam ohľadom cintorína

Oznam ohľadom nájomných zmlúv na hrobové miesta na pohrebiskách v obcí

07.05.2015 - Vývoz nebezpečného odpadu

Spoločnosť FÚRA s.r.o. oznamuje občanom obce, že dňa 13.05.2015 /t.j. v stredu/ bude uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu

05.05.2015 - Deň matiek

Pozvánka na kultúrny program ku Dňu matiek, ktorý sa uskutoční 10.05.2015 o 14,00 hodine v KD vo Veľkých Revištiach

05.05.2015 - Výsledky

XXIV.Zemplínsky pohár výsledky

04.05.2015 - Pozvánka na májovú vatru

Pozvánka na májovú vatru na Gajdoš, dňa 07.05.2015(štvrtok) o 19,00 hodine

30.04.2015 - RIÚS

Oznámenie o strategickom dokumente RIÚS Košického samosprávneho kraja

29.04.2015 - Stavanie mája

Pozvánka na stavanie mája

29.04.2015 - Súťaž Jasenov

Pozvánka na XXIV.ročník hasičskej súťaže o Zemplínsky pohár

27.03.2015 - Zmena termínu vývozu TKO

Zmena termínu vývozu Tuhého Komunálneho odpadu

18.02.2015 - Zápis detí do MŠ

Oznámenie o zápise detí do MŠ

10.02.2015 - OZNAM

Prerušenie distribúcie elektriny

2014

12.12.2014 - Výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky na externé poskytovanie služieb v administratíve a poradenstve.

08.11.2014 - POZVÁNKA - Spolu 50 rokov

50. výročie zlúčenia obcí Vyšné Revištia a Gajdoš

26.10.2014 - POZVÁNKA - mesiac úcty k starším

Mesiac október - "MESIAC ÚCTY K STARŠÍM"

09.10.2014 - Výrub drevín

Súhlas na výrub drevín 168/2014

07.10.2014 - Výrub drevín

Súhlas na výrub drevín 163/2014

07.10.2014 - Výrub drevín

Súhlas na výrub drevín 164/2014

02.10.2014 - OZNAM

nedostupné webslužby

12.09.2014 - Oznam o príprave nového cestovného poriadku

OZNAM Príprava nového cestovného poriadku – informácia
Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com